biz hakda bg1_02

Ruifeng
Plastik önümler zawody

1997-nji ýylda Şantou şäheriniň Çenghaý etrabynda döredilen “Shantou Ruifeng” plastmassa önümleri fabrigi, dünýäde B2B müşderileri üçin ýokary hilli plastik oýunjaklar we gündelik zerur zatlar bilen meşgullanýar.25 ýyldan gowrak tejribe toplap, willalar we gala oýun oýunlary, in engineeringener awtoulag oýunjaklary, diň kranlary, gurjaklar we başgalar ýaly innowasion önümleri hödürleýäris.

Oýnawaçlarymyz EN71, 6P, EN62115, EMC, NON-PHTHALATES, CAD, ROHS we ASTM HR4040 ýaly şahadatnamalar bilen Europeanewropa we Amerikan bazar standartlaryna laýyk gelýär.Zawodymyz etiki iş tejribesini üpjün edip, BSCI kepilnamasyna yzygiderli ýetýär.

Deňi-taýy bolmadyk hil, innowasiýa we ygtybarlylyk üçin Ruifeng-i ynamdar üpjün ediji hökmünde saýlaň.Hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini öwrenmek üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.

Bizde bar

yzygiderli gowulaşdyrmaga we pikirleri hemişe garşylamaga çagyryň.

Sitata soraň

Bizi saýlaň

Önümlerimiz Europeewropada, Amerikada, Aziýada we beýleki ýurtlarda we bütin dünýäde gowy satylýar we içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.

 • Ösen önümçilik enjamlarymyz we ökde hünärli önümçilik toparymyz bar.

  Ösen önümçilik enjamlarymyz we ökde hünärli önümçilik toparymyz bar.

 • Tehnologiýa, marketing, dolandyryş we dizaýn innowasiýalarynda üznüksiz tagallalar bilen.

  Tehnologiýa, marketing, dolandyryş we dizaýn innowasiýalarynda üznüksiz tagallalar bilen.

 • Gowy abraý we güýçli kärhana güýji bilen.

  Gowy abraý we güýçli kärhana güýji bilen.

bg_2

Kärhana habarlary

 • LLASDJ1

  Oýnawaç önümçiliginde bugdaý sypalynyň innowasiýa ulanylyşy: Bir mysal

  Oýnawaç önümçiligi pudagynda durnukly, ekologiýa taýdan arassa materiallary gözlemek möhüm mesele.Durmuşa ukyply çözgüt hökmünde ýüze çykan materiallaryň biri bugdaý sypalydyr.Bu täzelenip bilinýän çeşme, diňe bir gyzykly we howpsuz däl, eýsem daşky gurşaw hem oýnawaç öndürmek üçin innowasion usullarda ulanylýar ...

 • tyrty1

  Meýdandan güýmenje: Ruifengiň ekologiýa taýdan amatly oýunjaklarynda bugdaý sypalynyň syýahaty

  Oýnawaç önümçiligi pudagynda durnuklylyk möhüm meseledir.“Ruifeng Plastik Önümler Zawody” atly bir kompaniýa, bugdaý sypalyny oýnawaç önümçiligine goşmak bilen bu meselä özboluşly çemeleşdi.Bugdaý sypalynyň bu innowasion ulanylyşy diňe bir global dowamlylyk bilen gabat gelmeýär ...

Şahadatnama